Zabezpečenie kvality

Kvalitu našich výrobkov budeme prísne kontrolovať, pri každej objednávke výrobky skontrolujeme aspoň trikrát:

Prvýkrát na skúšku: Pred sériovou výrobou

Druhýkrát na skúšku: Počas výroby

Tretíkrát na vyšetrenie: Pred odoslaním


Čas odoslania: 16. apríla 2020